KNK Networks mukana Elenian Turvallisuusmanifestissa

Julkaistu: 11.2.2019

KNK Networks on allekirjoittanut Elenian Turvallisuusmanifestin, jonka tavoitteena on parantaa sähkönverkon rakentamisen ja kunnosapidon työmaaturvallisuutta. Sähköverkkoyhtiö Elenia ja 42 sähköverkon rakennus- ja kunnossapitoyhtiötä julkaisivat yhteisen turvallisuusmanifestin Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiönsä kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu. Suomessa rakentamisessa, myös sähköverkon rakennus- […]


Lue lisää!

Karstulan puitesopimus KNK Networksille

Julkaistu: 1.6.2018

KNK Networks ja Elenia Oy ovat sopineet puitesopimuksesta Karstulan seudulla. Puitesopimus käsittää vuodet 2019-2020, sekä optiot vuosille 2021 ja 2022. Vuoden 2019 aikana tullaan toteuttamaan neljä kohdetta: Huopana-Harjunkylä (13 muuntamoa, 21,4 km kaapelireittiä), Karametsä-Isokylä(8 muuntamoa, 14,9 km kaapelireittiä), Taipale-Möttönen (17 muuntamoa, 21,7 km kaapelireittiä) ja Variskorpi-Rikantie (6 muuntamoa, 8,6 km kaapelireittiä). Tällä hetkellä kohteista on […]


Lue lisää!

KNK Networksin viimeisimmät rekrytoinnit

Julkaistu: 30.5.2018

KNK Networks on rekrytoinut alkuvuodesta kaksi uutta työntekijää, sekä vakinaistanut kaksi muuta paikkaa. Uudeksi koneenkuljettajaksi on valittu Kim Huttunen. Kim aloitti työt 5.3. KNK:n uudeksi verkostoasentajaksi on valittu Jani Ylipaaso. Jani aloitti työt 19.3. ja toimii samalla toisen tiimin vastuullisena sähkömiehenä. Aikaisemmin KNK:lla sähkötöiden harjoittelijana toiminut Jukka Korva on vakinaistettu 3.4. alkaen verkostonasentajan nimikkeellä. Aikaisemmin […]


Lue lisää!

KNK Networksilla toimitusjohtajan vaihdos

Julkaistu: 5.1.2018

KNK Networksin nykyinen toimitusjohtaja Antti Niskakoski jää noin vuoden kestävälle sapattivapaalle ja hallitus on nimittänyt 1.1.2018 alkaen nykyisen talous- ja henkilöstöpäällikkö Katja Niskakosken hoitamaan toimitusjohtajan tehtäviä toistaiseksi. Antti jatkaa hallituksen jäsenenä myös sapattivapaan ajan. Antin vastuulla olevat työt jaetaan johtoryhmän jäsenten kesken ja mm. myynnistä vastaa sapattivapaan ajan Pertti Riihiaho.


Lue lisää!

Uusi työmaa Tikkakoskella

Julkaistu: 31.5.2017

KNK Networks ja Elenia Oy ovat sopineet maakaapelointiurakasta Tikkakoskella. Kohde on pilottihanke, johon KNK Networks toteuttaa rakennustöiden lisäksi myös pj-verkon sähköisen suunnittelun. Kohteen sähköinen suunnittelu tehdään tämän vuoden aikana ja itse rakentaminen toteutetaan vuoden 2018 aikana.


Lue lisää!

Uusi työmaa Kauhajärvellä

Julkaistu:

KNK Networks ja Elenia Oy ovat sopineet työmaasta Lehto-Ojala Kauhajärvellä, Lapualla. Työmaa sisältää noin 17km reittiä, sekä 6 muuntamoa.


Lue lisää!

Haemme sopimusneuvottelijaa

Julkaistu: 27.2.2017

Haemme SOPIMUSNEUVOTTELIJAA sähkönjakeluverkkojen suunnittelutehtäviin. Työhön sisältyy maankäyttösopimusten hoitamista niihin liittyvine neuvotteluineen ja sopimuksineen, sähköverkon suunnittelua maastoon, työkarttojen piirtämistä verkkotietojärjestelmässä sovittujen asioiden pohjalta jne. Työ edellyttää myyntityökokemusta, hyviä neuvottelutaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä, osittaista matkatyövalmiutta, työaikajoustavuutta ja paineensietokykyä, sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Pidät ehdottomasti vuorovaikutustilanteista ja haluat kehittyä siinä. Näytöt aikaisemmasta myyntityöstä ovat plussaa, samoin kuin kokemus sähköverkon […]


Lue lisää!

Uusi työmaa Lapualla

Julkaistu: 30.11.2016

KNK Networks ja Elenia Oy ovat sopineet työmaasta Lapualla Hellanmaantiellä. Työmaa sisältää noin 18km reittiä, sekä 13 muuntamoa.


Lue lisää!

Uusia työntekijöitä

Julkaistu: 8.9.2015

KNK Networks on saanut riveihinsä uusia työntekijöitä. Uusi talous- ja projektiassistentti on Liisa Hytönen ja uusi verkostonasentaja Teemu Törmäkangas. Tervetuloa mukaan!


Lue lisää!

Uusia työmaita

Julkaistu: 24.7.2015

KNK Networks ja Elenia Oy ovat sopineet työmaista Alajärvi-Lapualla, Piippolassa, Kalajoella ja Reisjärvellä. Työmaa Alajärvi-Lapualla koostuu kuudesta kohteesta: Harri, Panula, Kurunsaari, Mäntysaari, Kampinmäki ja Ojala. Kohteet käsittävät yhteensä n. 2,4 km reittiä, sekä yhden muuntamon. Piippolan työmaa koostuu kahdesta kohteesta: Piippolan taajama, sekä Museotie-Kettulanperäntie. Piippolan taajama käsittää reittiä n. 5,4 km ja neljä muuntamoa. Museotie-Kettulanperäntie […]


Lue lisää!

Seuraava sivu »