Kaapelirakentaminen

KNK Networks on omilla laitekehityksillään ja toiminnan tehostamisellaan siirtänyt yritystoiminnan pääpainon maakaapeliverkkojen rakentamiseen, johon useat sen asiakkaista ovat viime vuosina myös siirtyneet.

Maakaapelirakentaminen toisinaan haastaviinkin maasto-olosuhteisiin vaatii erityisosaamista ja -kalustoa, jota on viime vuosina kehitetty myös itse omien kokemuksien pohjalta.

Viimeisin kehitys on maastokelpoinen kaapelivaunu, joka mahdollistaa sekä kaapeleiden levityksen että poiskelaamisen pehmeistäkin maasto-oloista myös suuria kelakokoja käytettäessä.