Julkaistu: 31.5.2017

KNK Networks ja Elenia Oy ovat sopineet maakaapelointiurakasta Tikkakoskella. Kohde on pilottihanke, johon KNK Networks toteuttaa rakennustöiden lisäksi myös pj-verkon sähköisen suunnittelun. Kohteen sähköinen suunnittelu tehdään tämän vuoden aikana ja itse rakentaminen toteutetaan vuoden 2018 aikana.